JOVENÍVOLA DE SABADELL


Cobla nascuda l’any 1.974 amb una àmplia trajectòria i activitat dins el món de la sardana i de la música de cobla.